Oppegård IL

Rutiner for varsling

Rutiner for varsling

Rutine for varsling 

Oppegård Idrettslag ønsker å fremstå som en etisk forankret idrettsklubb med en åpent og sunt miljø og kommunikasjonskultur, hvor alle som har en alvorlig bekymring oppfordres til å si i fra. 
Alle som har en tilknytning til idrettslaget, enten som leder, foreldre, tillitsvalgt, ansatt eller utøver har rett til å si i fra – «varsle» på en forsvarlig måte om forhold som ansees som usunn eller kritikkverdig uten risiko for negative konsekvenser. Oppegård Idrettslag ønsker med dette å legge til rette for et godt ytringsklima i klubben. 
Hva er så «kritikkverdige forhold» i klubben? Eksempler kan være brudd på våre verdier og etiske normer og retningslinjene i tilknytning til barneidrett. 
All varsling skal som hovedregel skje internt i klubben, og med internt menes gjennom den naturlige organiseringen i den gruppen du ønsker å varsle om. Hvis din ytring ikke kan tas opp direkte med eventuell trener/oppmann for gruppen, er det naturlige å varsle direkte til gruppeleder for henholdsvis Håndball, Fotball, Ski etc. og saken kan løses i gruppestyret. Navnet på leder av gruppen finner du på våre intranettsider. 
Leder skal i løpet av 14 dager gi en første tilbakemelding på din henvendelse. Leder plikter også å informere daglig leder av Oppegård IL som loggfører henvendelsen din, (har dere verneombud/tillitsvalgt?). 
Daglig leder av Oppegård IL kan også involveres i behandlingen av varslingen hvis det ansees som nødvendig, og dere ønsker det. Ved varsling av særlig alvorlige hendelser, eller behov for å handle raskt, skal daglig leder av Oppegård IL alltid involveres. 
En varsler skal få tilbakemelding innen rimelig tid om at varselet er mottatt, og at varselet vil bli fulgt opp og undersøkt nærmere. Dersom varslingen ikke fører fram til en oppfølgingssamtale og/eller tilbakemelding for øvrig innen 14 dager, eller varsler ikke er tilfreds med tilbakemeldingen, er det daglig leder av Oppegård IL som skal følge opp videre. 
Dersom ytringsklima i den aktuelle sak er vanskelig håndterlig, og du ønsker å vare anonym overfor den gruppen det gjelder, skal varsling skje direkte til daglig leder av Oppegård IL som har taushetsplikt. Daglig leder kan etter konsultasjon med deg, trekke inn eventuelt andre personer i den videre behandlingen. 
Ønsker du å varsle totalt anonymt, kan dette gjøres ved å legge en konvolutt med din ytring i postkassen til Oppegård IL v/daglig leder. Varselet vil bli fulgt opp og undersøkt, men en tilbakemelding vil naturlig nok være umulig. Saken vil bli loggført og behandlet, men ønsker du å forbli anonym vil imidlertid full kartlegging av saksforholdet kunne bli vanskeliggjort. 
Oppegård IL ønsker å være en klubb der alle har glede av å være, og med dette ønsker vi å legge til rette for at kritikk og tilbakemeldinger blir håndtert på en konstruktiv måte. Et åpent ytringsklima er positivt, og å unnlate å si i fra kan skape dårlig stemning og bidra til et negativt miljø som går ut over barnas aktiviteter.

Kontakt informasjon: mail dagligleder@oppegardil.no   telefon: 66991310 / 90831356

Oppegård IL - Stiftet 1907

Adresse: Kongeveien 289, 1416 OPPEGÅRD

Telefon: 66991310

Epost: Dagligleder@oppegardil.no

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift