Oppegård IL

Fakturering

Fakturering


Fakturering av eksterne/tredjepart (f.eks sponsor og oppdragsgiver dugnad)

Gruppa bestiller fakturering fra klubben etter behov. All fakturering skal gjøres av klubben v/administrasjonen. 

For bestilling av fakturering, fyll ut skjema for fakturagrunnlag (se link til skjema under) og send til henriette@oppegardil.noSkjema med eventuelle manglende opplysninger eller andre avvik vil bli returnert. 

Faktura vil bli utstedt så fort som mulig og senest en uke etter at utfylt skjema er mottatt. Faktura sendes direkte fra klubb til epostadresse oppgitt i feltet "Epost kunde" i skjemaet.

Inntekt fra faktuering føres umiddelbart i grupperegnskapet så snart fakturaen er utstedt. Innbetalingen følges opp fra klubben etter behov, i henhold til etablerte rutiner for oppfølging av faktura.  

Fakturagrunnlag fakturering av tredjepart >>

 

Fakturering for innkreving av egenandeler fra aktive/medlemmer

Gruppa bestiller fakturering fra klubben etter behov. All fakturering skal gjøres av klubben v/administrasjonen. 

For bestilling av fakturering, fyll ut skjema for fakturagrunnlag (se link til skjema under) og send til henriette@oppegardil.noSkjema med eventuelle manglende opplysninger eller andre avvik vil bli returnert. 

Samlefaktura med totalbeløp, KID-nummer, kontonummer og betalingsfrist sendes fra klubb til den som har bestilt fakturering så fort som mulig og senest en uke etter at utfylt skjema er mottatt. Bestiller er ansvarlig for å distribuere info videre til de som skal betale. Alle betaler sin andel av totalbeløp med samme KID-nummer innen betalingsfristen.

Inntekt fra faktuering føres umiddelbart og sin helhet i grupperegnskapet så snart fakturaen er utstedt. Oppfølging av innbetalingen initieres fra administrasjonen, bestiller av faktura invoilveres i oppfølging av den enkelte etter behov.   

Fakturagrunnlag for innkreving av egenandeler for aktive/medlemmer >>

Oppegård IL - Stiftet 1907

Adresse: Kongeveien 289, 1416 OPPEGÅRD

Telefon: 66991310

Epost: Dagligleder@oppegardil.no

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift