Oppegård IL

Betalingsutfordringer treningsavgift etc.

Betalingsutfordringer treningsavgift etc.

Til medlemmer i Oppegård IL.

Vi vet det kan være mange grunner til manglende betaling. Om man har glemt å betale tidligere, så er jo dette en gylden anledning til å ordne opp i det akkurat nå. Er det andre grunner til manglende betaling som ikke så lett kan ordnes opp i akkurat nå? Da vil det være fint om dere tar kontakt med oss, slik at vi kan finne en løsning sammen. Vi er fleksible når vi vet at vi trenger å være det. 

Ta en telefon til dagligleder Hege Frøyna 66991310/ 90831356  eller send en mail :http://dagligleder@oppegardil.no

 

Som en generell informasjon ønsker jeg å informere om at Oppegård  kommune har etablert en egen stønadsordning som skal sikre barn deltakelse på fritidsaktivitet, Fordelskortet. Målgruppen er barn i Oppegård som ikke kan delta på en fritidsaktivitet fordi familiens inntektssituasjon ikke gir rom for dekning av slike utgifter. 

Full stønad forutsetter at familiens innen overskuelig fremtid ikke vil få en vesentlig forbedring i økonomien. Dette innbærer at familier som er i en midlertidig/kortvarig vanskelig situasjon får støtte til å starte på aktiviteten, men på sikt må familien påregne å dekke  kostnadene til aktiviteten selv. (Med dette menes at familiens inntekt kommer over sosialhjelpsnivå).

De som ønsker å søke om bidrag til fritidsaktivitet må kontakte sitt lokale NAV kontor.
Skjema som brukes heter "SØKNAD OM SOSIALHJELP OG SOSIALE TJENESTER I NAV"

Merk" Fordelskortet"

Ved behandling av søknaden må inntekter og utgifter dokumenteres.
Det er ingen søknadsfrist i forhold til denne ytelsen.

 

Ta kontakt om du lurer på noe.

Administrasjonen Oppegård IL

Oppegård IL - Stiftet 1907

Adresse: Kongeveien 289, 1416 OPPEGÅRD

Telefon: 66991310

Epost: Dagligleder@oppegardil.no

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift