Oppegård IL

PERSONVERN - GDPR

PERSONVERN - GDPR

Personvern / GDPR i Oppegård Idrettslag

Vi har satt oss inn i Norges Idrettsforbunds retningslinjer og EUs nye personvernregler og oppdatert vår egen personvernerklæring. Du som medlem skal være trygg på at vi behandler dine personlige opplysninger på en sikker og forsvarlig måte, og ikke benytter opplysningene til andre formål enn det de er ment til.

 

For oss som idrettsklubb gjelder følgende (utdrag fra veileder fra NIF, vedtatt 20.12.17):

”Norges Idrettsforbund og tilknyttede organisasjonsledd kan innhente og bruke slike opplysninger med hjemmel i «medlemsavtalen». Det betyr at når en person blir medlem i idretten har idretten lovlig grunnlag for registrering og behandling av nødvendige personopplysninger.”

”Dersom personen har oppgitt mobiltelefonnummer/e-postadresse, er dette å anse som et samtykke til at organisasjonsleddet kan kontakte vedkommende per e-post og SMS med bakgrunn i medlemsavtalen. ”

 

PERSONVERNERKLÆRING

Personvern, nettbasert behandling av personopplysninger

Denne personvernerklæringen gjelder for Oppegård Idrettslag (organisasjonsnummer 971 497 262). OI er ansvarlig for lagring og behandling av personopplysninger som samles inn på nettsidene oppegardil.no.

Informasjon innhentes og håndteres i overensstemmelse med bestemmelsene i GDPR (General Data Protection Regulation), den nye personvernsforordningen i EU som trer i kraft fra 20 juli 2018.

Personopplysninger som samles inn og lagres

Vi lagrer informasjon om
- Navn
- Kontaktinfo
- Fødselsdato og kjønn
- Hvilke medlemskap, treninger, camper, kurs og arrangementer medlemmer har deltatt på 
- Familierelasjoner

- Faktura- og betalingshistorikk

Hvordan informasjon innhentes?

Vi samler inn opplysninger gjennom skjemaer på våre nettsider. Skjemaer kan være innmeldingsskjema, påmeldingsskjema til aktiviteter, innsamling av kontaktinfo på lister, epost osv.

Formålet med informasjonen som innhentes

-        Administrasjon av klubbens medlemmer og aktiviteter

-        Tilby god medlemsservice og info om relevante aktiviteter til rett medlem til rett tid

-        Administrere påmeldinger, betalinger mv

-        Følge opp lisenser, forsikringer mv

Hvem behandler informasjonen?

Tilgang til personopplysninger er tilgangsstyrt. Ansatte og frivillige som har behov for tilgang til data for å kunne utføre sin jobb/verv vil få tilgang etter behov. Tilganger slettes når behovet er opphørt. Personer utenfor klubben vil ikke gis tilgang til personopplysninger. Unntaket for dette er representanter for systemeiere som nevnt i punktet under, for å ivareta support mv.

Hvor lagres informasjonen?

Innhentet informasjon lagres i vårt medlemssystem på www.oppegardil.no, levert av Spoortz AS.

Eposter (Outlock) lagres på interne servere og  brukes til medlemskommunikasjon, 

Fakturerings- og betalingshistorikk lagres i vårt regnskapssystem Xledger.

Kontaktinfo for fotballspillere, trenere og lagledere legges inn i NFF sitt medlemssystem FIKS.

Kontaktinfo for andre idretter legges inn i SportsAdmin ved lisensregistrering, påmelding til skirenn/karusellrenn, Oppegårdmila, Idrettskoler etc. skjer gjennom EQ Timeing og Superinvite. Klubben har nylig inngått databehandleravtale med disse selskapene.

Kontaktinfo for styremedlemmer legges inn i NIF sitt system KlubbAdmin.

Hvordan slettes opplysningene?

Informasjon kan slettes på oppfordring fra medlem

Utlevering av informasjon til tredjepart

Personopplysningene deles ikke med utenforstående, kommersielle tredjeparter. Unntaket her er klubbens sponsorer, hvor NIFs medlemsavtale gir sponsorer tilgang til medlemmers kontaktinfo. NIL vil ikke gjennomføre slike sponsoraktiviteter uten varsling/mulighet for reservasjon fra medlemmet. For deling av informasjon innenfor idrettens medlemssystemer, se ovenfor.

Rettigheter

Som medlem og bruker av nettsidene våre har du rett til å kreve innsyn i personopplysningene som vi behandler om deg og hvordan de behandles. Du kan også kreve retting, sletting og begrensninger i behandlingen av personopplysninger i henhold til personopplysningsloven.

Som medlem kan du motta nyhetsbrev fra oss. Nyhetsbrevet kan du melde deg av, hvis du ønsker. Som medlem mottar du også viktig informasjon om våre aktiviteter og tilbud direkte fra vårt medlemssystem. Dette er informasjon som følger medlemskapet.

Dersom du mener at vi ikke har overholdt dine rettigheter i henhold til personopplysningsloven, har du rett til å klage til den aktuelle tilsynsmyndigheten. Dette gjøres ved å sende klage til Datatilsynet, kontaktinformasjon er tilgjengelig på www.datatilsynet.no.

Oppegård IL - Stiftet 1907

Adresse: Kongeveien 289, 1416 OPPEGÅRD

Telefon: 66991310

Epost: Dagligleder@oppegardil.no

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift