Oppegård IL

Foreldrevettregler

Foreldrevettregler

Foreldrevettregler Oppegård IL : 

 

•Respekter klubbens arbeid. Det er frivillig å være medlem av Oppegård IL , men er du med følger du vårt verdigrunnlag :

«OI – der alle har glede av å være – en breddeidrettsklubb»

•Engasjer deg, men husk at det er barna som driver idrett – ikke du
•Respekter treneren, hans/hennes arbeid og anerkjenn ham/henne overfor barna dine
•Lær barna folkeskikk. Gå foran som et godt eksempel

•Lær barna å tåle både medgang og motgang
•Motiver barna til å være positive på trening
•Vis god sportsånd og respekt for andre
•Ved uenighet snakker du med den det gjelder – ikke om
•Husk at det viktigste er at barna trives og har det gøy!

•Barn og ungdom gjør ikke som du sier, men de gjør som du gjør. Vær et godt forbilde!
•Oppegård IL  ønsker engasjerte foreldre

•Oppegård IL  ønsker foreldre som er inkluderende og som fokuserer på gruppen fremfor enkeltindividen

Alkohol og rusmidler: 

  • Barn og unge som deltar i aldersbestemte klasser (under 18 år) skal møte et trygt og alkoholfritt idrettsmiljø. Trenere, ledere og utøvere skal fremstå som gode forbilder for barn og unge og ikke nyte alkohol i samvær med utøvere i denne alder.
  • Oppegård IL tar utgangspunkt i retningslinjer for alkohol som er laget av Norges Idrettsforbund. Alle ansatte, tillitsvalgte, medlemmer og representanter for klubben skal følge klubbens retningslinjer for alkohol.
  • Ingen ansatt, tillitsvalgt, nettverk, representant eller engasjert leder eller trener skal komme påvirket til trening, konkurranse, seminar. Ansvarlige for reise i regi klubben skal alltid være edru.
  • Foreldre, trenere, ledere og utøvere skal fremstå som gode forbilder og skal ikke drikke alkohol i samvær med barn og unge.
  • Tribunekulturen skal være trygg, familievennlig og alkoholfri. På tribunene/arena skal det derfor ikke nytes alkohol i tilknytning til konkurranseaktiviteter. Klubben og medlemmene i klubben skal ha tydelige holdninger til alkohol.
  • Oppegård IL er klare på at barn og unge under 18 år som deltar i organisert aktivitet i regi klubben skal møte et trygt idrettsmiljø der det ikke skjer misbruk av alkohol.
  • Barn og unge skal ta med seg gode holdninger og sunne verdier fra miljøet de møter i klubben. At folk overleverer ansvaret for barna sine til idretten, er en tillitserklæring som må behandles med respekt.
  • Ansvarspersoner i klubben er forbilder og rollemodeller som påvirker barn og unges veivalg, også når det gjelder alkohol. Dette stiller krav til klubbens medlemmer, involverte og engasjerte, for vi er alle med på å skape den kulturen vi ønsker hos oss. Retningslinjene innebærer ingen forbud for styret, tillitsvalgte, trenere, dommere, ansatte eller representanter over 18 år mot å drikke alkohol. I sin rolle eller ved representasjon er man dog en representant for klubben, og skal opptre deretter.
  • Oppegård IL oppfordrer alle foreldre til å følge klubbens retningslinjer for bruk av alkohol når de er på tur med barn og ungdom under 18 år. 

 

 

http://www.kxweb.no/portal/public/showContentCategory.do?id=948501457

Oppegård IL - Stiftet 1907

Adresse: Kongeveien 289, 1416 OPPEGÅRD

Telefon: 66991310

Epost: Dagligleder@oppegardil.no

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift