Oppegård IL

Reiseregning, utlegg og betaling av faktura

Reiseregning, utlegg og betaling av faktura

Reiseregning / Km.godtgjørelse

Skjema for km.godtgjørelse fylles ut og sendes dagligleder@oppegardil.no

Det er mulig å legge til rader om skjemaet er for lite/kort.

NB! Husk å skrive riktig veiadresse til alle steder, ikke kun navnet haller/baner. 

Utbetaling av lønn og godtgjørelse skjer den 15 i hver mnd. 

En signert treneravtale eller avtale om godtgjørelse skal være godkjent av gruppens leder eller sportslig leder. 

NB! husk å fylle inn kontonummer, og hvilken gruppe/ lag/ arrangement det gjelder.

Ved mottak av lønnslipp åpnes vedlegget med passord = ditt personnummer. 

 

Link til informasjon om Statens satser : 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/utenlandsregulativet/id438645/

NB! Grunnet nye regler vedr. beskatning av km.godtkjørelse bruker vi kr. 3,50 som sats. dette er anbefalt av alle særfornund i NIF.

NB! Husk å skrive riktig veiadresse til alle steder. 


Utleggsbilag

Utlegg for innkjøp på vegne av din gruppe får du det refundert ved å sende inn utleggskjema. Refusjonsbilaget skal innholde all dokumentasjon knyttet til utlegget (dvs. korrekt utfylt uttleggsskjema, kvitteringer etc.) og sendes samlet i en PDF-fil til din gruppes fakturaadresse. Det kan kun sendes en PDF-fil pr. epost. Se liste med epostadresser pr. gruppe nedenfor.

Prosessbeskrivelse og mal utleggsskjema >>

 

Betaling av faktura

Faktura som gruppa mottar direkte fra tredjepart/leverandører for kjøp av produkter, tjenester, aktiviteter etc. skal sendes inn til Oppegård IL v/administrasjonen som gjør opp faktura på vegne av gruppa. Faktura må sendes fakturamottaket til den aktuelle enheten/gruppa i idrettslaget (se liste med epostadresser pr. gruppe nedenfor). 

NB! Det kan kun sendes en fil pr. faktura/epost. Faktura må sendes som PDF-fil, eventuelle vedlegg må ligge i samme fil som faktura . Mailen må i emne inneholde et av disse ordne:  Utlegg  -  faktura eller kvittering . Vær oppmerksom på at eventuell annen tekst/informasjon i eposten verken vil bli lest eller besvart.

Dersom gruppa ikke har avtale med administrasjonen om at man selv skal godkjenne inngående faktura vil faktura godkjennes av daglig leder. 

Ved fakturakjøp skal alltid Oppegård IL oppgis som fakturamottaker. Oppegård IL, Postboks 100, 1416 Greverud, org nr 971 497 262. Faktura må inneholde refranse til gruppe. 
 

Fakturaadresser

Gruppe Eierid Fakturaadresse epost
Hovedlaget 14416 mb.14416@xledger.net  
Badminton 14417 mb.14417@xledger.net 
Bordtennis 14420 mb.14420@xledger.net 
Friidrett 14421 mb.14421@xledger.net 
Fotball 14422 mb.14422@xledger.net 
Håndball 14423 mb.14423@xledger.net 
Innebandy 14424 mb.14424@xledger.net 
Trim 14425 mb.14425@xledger.net 
Turn og barneidrett 14426 mb.14426@xledger.net 
Allsportgruppe tilrettelagt 14427 mb.14427@xledger.net 
Langrenn 14428 mb.14428@xledger.net 

  

 

Oppegård IL - Stiftet 1907

Adresse: Kongeveien 289, 1416 OPPEGÅRD

Telefon: 66991310

Epost: Dagligleder@oppegardil.no

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift