Velkommen til fotballgruppas årsmøte 5.mars 2019

Fotballgruppa i Oppegård IL inviterer alle medlemmer til årsmøte 5. mars 2019 kl 19:00 i klubbhuset.

Agenda årsmøte 2019

Oppegård IL - Fotballgruppe

Klubbhuset tirsdag 05.03.2019

 

 

  1. Konstituering av årsmøtet
  2. Godkjenning av de stemmeberettigede
  3. Godkjenning av innkallingen, sakliste og forretningsorden
  4. Valg av dirigent/ordstyrer, sekretær og 2 til å underskrive protokollen.
  5. Gjennomgang av fotballgruppas årsberetning for 2018
  6. Gjennomgang av fotballgruppas årsregnskap for 2018
  7. Vedta fotballgruppas budsjett 2019
  8. Valg
©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift