Årlig møte i friidrettsgruppa 6. februar

Oppegård friidrett avholder sitt årlige møte onsdag 6. februar, i klubbhuset på Østre Greverud, kl. 19.00-20.00. De som ønsker å komme på det årlige møtet gir beskjed til Elene Sandberg (97155587) så snart som mulig. Har dere saker dere ønsker på agendaen gir dere samtidig beskjed om det. Endelig agenda sendes ut til de som deltar senest en uke i forkant.

 

 

DET ÅRLIGE MØTE – FRIIDRETT

6. februar 2019 kl. 19.00-20.00

Helgestua – ØGI

 

1. Valg av dirigent, referent og protokollførere

2. Referat fra årsmøte 2018

3. Årsberetning for 2018

4. Regnskap for 2018

5. Budsjett for 2019

6. Handlingsplan

7. Årshjul for 2019

8. Innkomne forslag

9. Forslag på styret for 2019

10. Konstituering av valgkomite for 2020

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift