Oppegård IL

Visjoner

Visjoner

Visjon: ”Der alle har glede av å være!”

En visjon skal skape bilder av en ønsket framtid. Den skal beskrive vår virksomhet i framtiden, som om vi er kommet dit vi vil. Hos Oppegård IL betyr visjonen at:

 • OI skal være for alle!

 • OI skal være en plass for og med glede!

 • OI skal være plassen der folk i Oppegård ser det naturlig å (bare) være!

   

   

  Virksomhetsidé:

  ”OI skaper glede og god helse gjennom tilpasset idrett og aktivitet”

   

   

  Verdigrunnlag:

  Verdiene skal hjelpe oss til å bli tydelige, få fram det som skiller oss fra andre og klargjøre vår identitet. De skal ikke bare beskrive hvordan vi er, men også hvordan vi vil bli.

  Som foreldre, tillitsvalgte og trenere er vi rollemodeller for barn og ungdom. Vi støtter hverandre, og bidrar på en positive måte ved å etterleve OI’s verdier gjennom å etablere en kultur for samarbeid, respekt og tillit.   

   

Romslig         Hos oss innebærer dette å inkludere alle, være åpen for alle. OI skal favne både ung, gammel og aktive og ikke-aktive gjennom ulike grupper

Entusiasme  Hos oss betyr dette at våre ledere, trenere og ansatte skal være kompetente og engasjerte, slik at de stimulerer til god aktivitet både på trening og på møter

Fair Play       Hos oss er det viktig at vi etablerer gode holdninger (som likeverd og respekt)

 

Hovedmål:

OI skal være et breddeidrettslag der antallet medlemmer i helsefremmende aktivitet stadig øker!

OI skal være en attraktiv samarbeidspartner og en positiv kraft i lokalmiljøet!

 

 • Mobilisere foreldre og voksne som medlemmer

 • Engasjere både aktive utøvere og friluftsfolk

 

Suksesskriterier:

Suksesskriteriene beskriver en optimal tilstand. En tilstand som gjør at organisasjonen har de beste forutsetninger til å nå sin visjon og sitt hovedmål:

 

 • Rekruttere engasjerte og kompetente medarbeidere til styreverv og til administrasjonen

 • Jobbe langsiktig og målrettet for å nå organisasjonens mål gjennom deltagelse i både idrettens egne og offentlige samarbeidsorganer, f.eks OIR

 • Samling - av all aktivitet og anlegg med utgangspunkt i OI’s idrettspark

 • Synlighet – på Opplevelse, Oppnåelse, Omtanke og Omdømme

 • Samarbeide – i OI, med innbyggerne, skolen, kommunen, andre idrettslag og sponsorer

 • Seriøsitet – i alle relasjoner, tiltak og drift

 • Sikre tilgang til tidsmessige anlegg og infrastruktur for våre idretter og for befolkningen i vårt nedslagsfelt

 • OI står for seriøsitet og samarbeid i sin dialog med omverdenen (idrettslag, idrettskretsene, kommunen, sponsorer osv.)

Oppegård IL - Stiftet 1907

Adresse: Kongeveien 289, 1416 OPPEGÅRD

Telefon: 66991310

Epost: Dagligleder@oppegardil.no

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift