Oppegård IL

Hospitering

Hospitering

Foto: Jørn Wibe

Som et tillegg til sportslig plan er det utarbeidet retningslinjer og en mal for avtaletekst for å sikre lik hospiteringspraksis i klubben.

Dokumenter knyttet til hospiteringsmodellen lastes ned her:
Last ned retningslinjer for hospitering i OI Fotball (PDF) >>
Last ned hospiteringsavtale for OI Fotball (PDF) >>
Last ned hospiteringsavtale for OI Fotball (Word for elektronisk utfylling)>>

Kontaktinformasjon hospiteringskoordinatorer:

Sportslig leder Erik Foss, erik@oppegardil.no, mobil 90610802

Leder akademi Bonaventure «Boni» Maruti, boniekm@hotmail.com, mobil 910 08 601
 

Erik Foss og Bonaventure «Boni» Maruti er hospiteringskoordinatorer. De koordinerer hospiteringen mellom lagene og veileder i forhold til kriteriene for hospitering.

Med dette håper vi klubben har lagt til rette for forutsigbarhet og en åpen praksis blant trenere, spillere, hospiteringskoordinatorer og foreldre. Hospiteringsordningen skal støtte opp om målet til Oppegård IL Fotball; «Flest mulig, lengst mulig». Målet innebærer at alle som ønsker å spille fotball i OI, i størst mulig grad skal tilbys et godt aktivitetstilbud. Treningene skal innrettes slik at alle opplever mestring så ofte som mulig, gjennom å få utfordringer som tar hensyn til spillerens ønsker, modning og forutsetninger.

Eventuelle spørsmål skal rettes til sportslig utvalg på su.fotball@oppegardil.no

 

Oppegård IL - Stiftet 1907

Adresse: Kongeveien 289, 1416 OPPEGÅRD

Telefon: 66991310

Epost: Dagligleder@oppegardil.no

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift