Oppegård IL

Organisering av OI - styre og stell

Organisering av OI - styre og stell

Organisasjon

Oppegård IL er tilsluttet Norges Idrettsforbund og må forholde seg til deres lover og regler. I tillegg må særidrettene forholde seg til de respektive særforbundenes lover og regler.

Oppegård IL må også forholde seg til gjeldende regelverk som Norges lover, arbeidsmiljøvern loven og regnskapsloven. Idrettslaget er registrert i Brønnøysyndsregisteret og for styret gjelder vanlige regler for styreansvar. Idrettslaget har egen forsikring for styreansvar.

Arbeidsoppgaver og fordeling mellom administrasjon, styret og gruppene er beskrevet i dokumentet; «Hvem gjør hva», som finnes på hjemmesiden.

 

 Årsmøte

Øverste myndighet i Oppegård Idrettslag er årsmøtet. Årsmøtet skal avholdes hvert år innen utgangen av mars måned. Jf. vedtektene § 5. Årsmøtet velger bl.a. hovedstyre (unntatt gruppe-lederne), revisor og valgkomite.

 

 

Oppegård IL - Stiftet 1907

Adresse: Kongeveien 289, 1416 OPPEGÅRD

Telefon: 66991310

Epost: Dagligleder@oppegardil.no

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift