Oppegård IL

Administrasjon

Administrasjon

Administrative roller rundt Oppegård Golden Girls:

Rolle Hvem? Ansvar for hva?
Lagleder Marianne Solli Løken

- Kontakt mellom klubb og lag
- Kontaktperson mellom foreldre og lagleder/trener team
- Arrangere foreldremøter (1-2 i året)  
- Melde på lag til cuper i egen klubb
- Sende ut informasjon til foreldregruppen

Hovedtrener Liesl Hagelberg

- Planlegge treninger
- Ansvarlig for treninger
- Fordele lag til cuper og serie
- Bidra til utvikling av trenerteamet
- Melde på lag til cuper utenfor egen klubb
- Mestring for alle spillere

Trenere

Morten A. Johansen

Arne Rønningen

Espen Baglo 

Kim Onsøien

Christer Runhovde

Patrik Stobbs

- Bistå hovedtrener med å planlegge treningene. 
- Gjennomføre øvelser på treningsfeltet
- Ansvarlig for lag i serie og cup
- Bidra til mestring for alle spillere
- Ansvarlig for trenerbagger

Cup- og serieansvarlig Liesl Hagelberg

- Holde oversikt over cuper som er aktuelle for laget
- Melde på lag til serie i samråd med trenere og lagleder
- Informere spillere om når de skal møte til kamper
- Informere trenere om oppmøte til kamper

Materialforvalter Ellen M. B. Christensen

- Ha oversikt over utstyret vi har til laget
- Ha oversikt over hvilken spiller som har hvilken drakt
- Kjøpe inn nytt utstyr ved behov

Info/web ansvarlig Marianne Solli Løken  

- Web-ansvarlig på OI sine lagsider. 
- Bidrag til OI-avisa, etc.

Sosialansvarlig Marianne Solli Løken

- Arrangere sosiale sammenkomster utenom fotballen
- Bygge jentene sosialt.

Dugnadsansvarlig

Ellen M. B. Christensen

Ann Kristin Hansen

- Organisere 2 kakelotterier i året. 
- Vurdere dugnader som gjør at vi får inntekter til laget
- Organisere og sette opp vakter til dugnad i regi av klubben.

Økonomiansvarlig Ann Kristin Hansen

- Kontroll på økonomi til laget og føre enkelt regnskap. 
- Informere hvem som skal betale hva, motta betalinger og utbetalinger. 
- Kontakt med klubben ift. Økonomi

Fair Play ansvarlig Morten A. Johansen

- Fair Play kontakt mot klubben
- Arrangere møte med laget der Fair Play er tema
- Ansvarlig for kampverter

 

Kontonummer til lagkassen:  1100.11.48879 - Viktig, merk alltid innbetalinger med J07. 

E-postadresse: fotballj07goldengirls@gmail.com

Oppegård IL - Stiftet 1907

Adresse: Kongeveien 289, 1416 OPPEGÅRD

Telefon: 66991310

Epost: Dagligleder@oppegardil.no

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift