Oppegård IL

Putteskolen

Putteskolen

Putteskolen 2019

Treningsdag er torsdager kl 17:30 -19:00. Sted: Flåtestad Fair Play Arena 
Putteskolen 2019 gjennomføres for gutter og jenter født i 2013, dvs. barn som skal begynne i første klasse ved skolestart høsten 2019.

Putteskoleåret går fra mai 2019 til desember 2019.

Mål:
Målet med Putteskolen er å utvikle barnas fotballferdigheter og gi rom for vennskap med andre barn på samme alder uavhengig av hvilken skole eller nabolag de hører til. Vi vil fremheve og utvikle gode relasjoner mellom barna for å skape trygghet og respekt for hverandre, også kalt Fair Play. Gjennom å styrke Fair Play vil vi forebygge mobbing og utestengelse.

Ressursbehov
Oppegård Idrettslag er en dugnadsbasert klubb, noe som betyr at alle foreldre som er en del av klubben må bidra på ulike vis til å drifte idrettene.

Det betyr at Putteskolen kun kan starte opp dersom dere foreldre melder dere til ulike verv i lagene. Putteskolelagene trenger i først omgang foreldre som vil være trenere og lagledere. Uten deres hjelp vil det ikke eksistere et fotballtilbud til 2013-kullene. 

Vi trenger foreldre som kan inneha ulike roller på begge lag allerede fra mai 2019 (2 lagledere, trenere og øvrige ressurser som blant annet økonomiansvarlig og sosialressurser). Politiattest vil kreves for å kunne være sammen med barna på fotballbanen.

Både fotballgruppa sentralt og oppstartsansvarlig vil støtte, veilede og tilby opplæring. Du som ressurs vil også få delta på kurs via klubben og i regi av Oslo Fotballkrets.

Forberedelse av nye trenere
Det vil gjennomføres trener- og lagledermøter før treningene starter opp slik at foreldrene som melder seg i disse rollene får opplæring, mer innsikt og kunnskap om det å være trener for barn. Klubben vil bistå trenerne med treningsopplegg i samarbeid med profesjonelle trenere, slik at fotballkompetansen vil være styrket før oppstarten. Så uansett om du har fotballkunnskaper eller ikke, kan du være trener, for kunnskap og opplæring vil du få

Oppegård IL Fotball arrangerer Barnefotballkvelden for nye trenere og lagledere på Putteskolen. Dette er en kurskveld som er kombinert med både teori og praksis ute. Kvelden er åpen for alle og avholdes av en instruktør fra NFF som gjennomgår verdigrunnlaget og prinsippene for barnefotballen. Innholdet har fokus på aldersgruppen 6 - 8 år.

Forberedelser av nye lagledere
Hvert lag G2013 og J2013 trenger en lagleder som har ansvar for det administrative i laget. Det er en forelder som må ta på seg denne oppgaven. Oppstartsansvarlig vil ha tett oppfølging og opplæring av laglederne. Om det er en rolle for deg, så ta gjerne direkte kontakt med Oppstartsansvarlig for mer informasjon på Putteskolen@gmail.com. Denne rollen trengs å fylles allerede tidlig i mai, i god tid før treningens første dag. 

Informasjonsmøte 
I forkant av oppstarten avholdes det et informasjonsmøte for alle foreldre som vurderer fotball som aktivitet for sitt barn. Her vil du få informasjon om Putteskolen, og om Oppegård IL Fotball generelt.

Foreldremøte
Gjennomføres på høsten i august/september. Informasjon om klubben (verdier, mål, retningslinjer, organisering av klubben og foreldrevettregler) blir presentert, i tillegg til informasjon om Putteskolen og de ulike rollene (utover lagleder og trenere) et lag trenger.

Treninger
Putteskolen starter opp i mai/jun hvert år og treningene varer frem til 30.desember. På den første treningen er fokuset at alle barna (og foreldrene) får høre litt om klubben, dets visjon: «Der alle har glede av å være» og fotballens mål: «Flest mulig, lengst mulig» og litt om Fair Play, før det deles ut drakt og ball til alle barna. Deretter er det tid for å bli kjent på banen og med ball – litt lek / lette øvelser gjøres med ballen. På den andre treningen vil trenere og lagleder ha ansvaret. Oppstartsansvarlig er tilgjengelig for å kunne svare på spørsmål fra foreldre.

Treningene vil være en gang i uken, og varer ca en time. J2013 og G2013 vil trene på hver sin halvdel av banen.

Det første året vil spillerne delta på deres egen interncup i september, og på Bilia Cup i oktober, som er Oppegård IL sin egen fotballcup. Det er mulig å delta på andre cuper, om trenere og lagleder ønsker dette.

Treningsavgift og medlemskontingent
"Putteskolen" er navnet på den yngste årgangen i Oppegård IL fotball. 

For å kunne delta på Putteskolen, må barnet være født i 2013. Når barnet meldes inn på Putteskolen (via SuperInvite) må deltakelsen betales samtidig.

I tillegg vil det bli sendt ut en medlemskontingent etter hvert. 

Mer informasjon om treningsavgiften Mer informasjon om treningsavgiften >>

Mer informasjon om medlemskontingenten Mer informasjon om medlemskontingenten >>

Viktige datoer Putteskolen 2019

Dato og klokkeslett kommer

  • Starten på april: Informasjonsmøte for foreldre på Østre Greverud Idrettshus
  • 6.mai: Ressursmøte med Oppstartsansvarlig, trenere, lagledere, øvrige ressurser og SU-leder
  • 28.mai Barnefotballkvelden for trenere og lagledere
  • 6.juni: Oppstart trening med Oppstartsansvarlig og trenere. Treningssted: Flåtestad Kunstgress.

 

Gå til påmeldingsskjema for Putteskolen 2019. Denne åpnes i mars 2019:

Gå til påmeldingsskjema for Putteskolen 2019  

Har du spørsmål, så send dette til putteskolen@oppegardil.no

                                                   

 

 

 

 

  

 

 

Oppegård IL - Stiftet 1907

Adresse: Kongeveien 289, 1416 OPPEGÅRD

Telefon: 66991310

Epost: Dagligleder@oppegardil.no

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift