Oppegård IL

Prisliste

Prisliste

Pris for utleie av Helgestua: 


• Medlemmer av OI og Nordre Greverud Vel:

Mandag, tirsdag, onsdag eller torsdag kr. 900,-  Fredag, lørdag eller søndag kr.2500,-.

NB! Barnebursdager kan kun reserveres 1 uke før, alle må koste gulvet etter seg og sjekke at toalettene ser ok ut før man avslutter.

• Andre leietakere:
Mandag, tirsdag, onsdag eller torsdag kr. 1.300,- Fredag, lørdag eller søndag kr.3000,-.

Ved avbestilling mindre enn 3 uker før arrangementet må leien betales.

 

Pris for lag i OI ved utleie av Helgestua:

Spillermøte / sosial samling uten overnatting:  Gratis leie, ved booking fredag og lørdag kveld, max. 2 uker før. 

Lagsovernatting i OI:. Prisen ved overnatting kr. 300,- pr. døgn. Vask kr. 700,- alle må koste gulvet etter seg, tømme søppel og sjekke at toalettene ser ok ut før man avslutter.

Ikke mulig med overnatting i mai, september eller desember (evt. etter avtale).

Foreldrefester til lag i OI: Leie kr. 500,- Vask kr. 700,-.

Intern leie i helger skal avbestilles 3 uker før arrangementet, ett gebyr på kr. 300,- vil bli belastet laget ved for sen avbestilling.

Pris for utleie av Styrerommet: 
• Medlemmer av OI og Nordre Greverud Vel:

Mandag, tirsdag, onsdag eller torsdag kr. 300,-  Fredag, lørdag eller søndag kr.600,-.

Andre leietakere:
Mandag, tirsdag, onsdag eller torsdag kr. 500,- Fredag, lørdag eller søndag kr.750,-.

Ved avbestilling mindre enn 3 uker før arrangementet må leien betales.

NB! Presisering av prisgruppene:
Medlemspris gis til personer over 18 år som selv er medlem i idrettslaget, til private arrangement.
Ikke medlemspris gis til privatpersoner over 18 år som ikke er medlem i idrettslaget og organisasjoner (andre idrettslag, velforeninger, skoleavslutninger, foreldrefest for skoleklasser, bedrifter etc), uten egen avtale, som leier idrettshuset. Dette innebærer at det ikke gis medlemspris til slike arrangementer selv om ansvarlig bestiller er medlem.

Det er de til enhver tid gjeldene priser som legges til grunn. Årlig prisjustering 1. januar. 

Oppegård IL - Stiftet 1907

Adresse: Kongeveien 289, 1416 OPPEGÅRD

Telefon: 66991310

Epost: Dagligleder@oppegardil.no

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift