Oppegård IL

Politiattest

Politiattest

I Oppegård Idrettslag blir ordningen håndtert på følgende måte:
Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget, som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming, skal fremskaffe politiattest. Kravet gjelder for:
• Trenere, instruktører, lagledere og assistenter/vikarer for disse som skal ha direkte kontakt med mindreårige/utviklingshemmede
• Administrativt tillitsvalgte med særlig ansvar for og eller kontakt med mindreårige/utviklingshemmede. 
• Personer som bidrar i SFO-ordning i regi av laget og som jevnlig overnatter sammen med barna
• Ansatte personer med særlig ansvar for og eller kontakt med  mindreårige/utviklingshemmede 

  • Attesten er gyldig i 3 år.
 
 
Innhenting på en-to-tre: 

1: Last ned vedlegg,oppe til høyre " Bekreftelsesattest". Fyll inn navn og personnummer. Scan eller ta bilde av attesten slik at den kan lastes opp som vedlegg til søknaden.
2: Gå inn på https://www.politiet.no/tjenester/politiattest/   Fyll inn søknad og last opp vedlegget fra punkt 1.
2: Politiet sender attesten tilbake til dere, den sendes ikke til idrettslaget.
3: Den søknaden gjelder for, skal så framvise sin politiattest til dagligleder eller styreleder, personlig eller via mail dagligleder@oppegardil.no
Oppegård IL kan ikke lagre attesten, men kun få den framvist til gjennomsyn.
 
Personer som ikke har fremvist politiattest uten merknad, kan ikke settes til oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemning.

 

 


Fremskaffelse av attest gjøres i samråd med følgende personer oppnevnt av OIs styre : 
Hege Frøyna  dagligleder@oppegardil.no
telefon: 66 99 13 10
Hun har taushetsplikt i forhold til de opplysninger hun får kjennskap til.
Politiattesten inneholder kun opplysninger om personen for tiden er siktet/tiltalt eller tidligere ilagt forelegg/dømt for brudd på bestemmelser i straffeloven om seksualforbrytelser overfor barn. Idrettslaget har ikke anledning til å be personen om å innhente politiattest for andre straffbare forhold. Innhenting av politiattest er gratis.

 

 

Hva er en politiattest?
En politiattest (vandelsattest) inneholder opplysninger om en persons oppføringer i politiregistrene. Det kreves politiattest i flere yrker, også verv i frivillige organisasjoner. Politiattesten kan bare skrives ut til de formål som er omtalt i lov eller forskrift, og gis bare ut til konkrete formål, ikke på generelt grunnlag. Du finner oversikten over formålene som vedlegg til høyre på denne siden.

Frivillige organisasjoner: Personer som, lønnet eller ulønnet, utfører eller skal utføre oppgaver for frivillige organisasjoner som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller personer med utviklingshemming.Politiregisterforskriften § 34-1, jf. Politiregisterloven § 39, første ledd.

 

 

Oppegård IL - Stiftet 1907

Adresse: Kongeveien 289, 1416 OPPEGÅRD

Telefon: 66991310

Epost: Dagligleder@oppegardil.no

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift