Oppegård IL

Om OI Avisen

Om OI Avisen

OI-AVISENs historie

Av Skrevet av Marianne Kjær, redaktør 1998-2010

OI-AVISEN - et gammelt erværdig medlemsblad

OI-AVISEN er et gammelt erverdig medlemsblad. I 1953 ble det satt ned en redaksjonskomite med Knut Thorsteinsen som leder. Med han som redaktør kom OI-AVISEN med flere nummer hvert år fram til 60-årene da Gangar Whist overtok redaktørstolen. Det hele var frivillig og uformelt. I 1976 bestemte man seg for å komme inn i mer faste former. Bladet utkom nå fire ganger i året slik vi ser i dag. Det har vært flere ildsjeler innom redaktørstolen før Marianne Kjær gikk inn i redaksjonen i mars 1998 og overtok som redaktør like etter. Kristin Nordahl hadde allerede vært med i redaksjonen en tid og ble med meg frem til våren 2000. Da tok bladet for alvor steget inn i dataens verden. OI-AVISEN var inntil da laget etter "klipp og lim"-metoden. Nå ble alt lagt inn på PC og digitalbilder ble tatt i bruk. Siden det har bladet blitt pyntet litt på en rekke ganger og omslaget fremstår nå i farger.

Brølapen

I 1917 fikk laget for første gang sin eget klubbavis.  Den var håndskrevet og ble kalt ”Brølapen”.  Den ble lest opp på medlemsmøtene og inneholdt både ros og ris og var alltid spirituelt anlagt.  Den traff som regel spikeren på hodet og var til stor glede for medlemmene. Den kom og gikk noen ganger før den ble borte for godt i april 1933.

 

OI-AVISENs forgjenger sammen med dagen medlemsblad.

Nye forsøk

 

Det ble gjort flere forsøk på å starte opp igjen.  I 1946 fikk Eivind Barca med seg Aage Seeland og Thorleif Vamnes til å lage et nytt medlemsblad.  Det kom ut med 5 nummer i 1946 og minst 4 i 1947.  Det ble en pause før det i 1953 igjen ble fart i sakene.  Da ble det satt ned en redaksjonskomité med Knut Thorsteinsen som leder.  Medlemsbladet hadde nå skiftet navn til OI-AVISEN, og med Knut som redaktør kom bladet med flere nummer fram til 60-årene da Gangar Whist overtok redaktørstolen.  Det hele var frivillig og uformelt.  I 1976 bestemte man seg for å komme inn i mer faste former.  Fra 1977 utkom bladet fire ganger i året slik vi ser i dag, med unntak av 1984, 1986 og 1995, da det bare utkom tre utgaver.

 

 

Flere ildsjeler i redaksjonen
Det har vært flere ildsjeler innom redaktørstolen i årene frem til vår tid.  Solveig Sjøgren, Kjetil Larsen og Birger Løvland regjerte på slutten av 80-tallet .  Fra 1995 ble de avløst av en redaksjonskomité.  Lars Erik Bråten ledet den frem til Kristin Nordahl og Trine Gangestad overtok i 1997.  I 1998 kom Marianne Kjær inn i bildet og overtok som redaktør like etter.  Det er hun fremdeles i dag.

 

OI-AVISENs heading

De første årene bestod headingen utelukkende av bokstaver. Først på slutten av 80-tallet ble ”OI” erstattet av idrettslagets logo.  Man kan allikevel si at OI-AVISENs heading har vært så å si urørt siden starten i 1953.

 

Birgers tapre forsøk på å fornye logoen.

 

Birger Løvland, som var redaktør fra 1989 til 1995, prøvde en gang å gjøre en liten vri på logoen.  Han mottok en storm av reaksjoner og valgte derfor å gå tilbake til den gode gamle.  Ingen har siden turt å røre ved den!

   

 
 

 

 

Else Heftye var ikke nådig i sin kritikk!

Birger måtte krype til korset og beklage det hele.


 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

OI-AVISEN var distriktets sladreblad

OI-AVISEN var et skikkelig sladreblad på 60-tallet, datidens lokale SE & HØR.  Forlovelser, flyttemeldinger, jubileer, barnefødsler, nye kjærestepar, ja alt fikk du vite om du kjøpte OI-AVISEN. 

Vi kunne lese i OI-AVISEN nr. 1-1967 om Arne Löchen som hadde forlovet seg med sin Karin Olsen, og Gangar Whist som hadde fylt 40 år i mai 1966.  I 1964 kunne vi lese om Finn Hokholt som hadde flyttet tilbake til Oppegård med sin familie og om Jan Tveter som hadde flyttet inn i Ødegårdfeltets nye by, Kongeveien 19.  Jan var tydeligvis en skrekk på moped på den tiden, siden advarsel ble sendt ut.

 

OI-AVISEN som formidlingsorgan
OI-AVISEN har gjennom tidene vært brukt til å markedsføre OI på forskjellige måter. Foruten sladder har bladet inneholdt omtale av arrangementer, personer er blitt portrettert, grupper og lag har skrevet om sine bragder og bladet har innholdt viktig informasjon til medlemmene.

Innhentet av dataalderen
Bladet ble først trykket på spritduplikator og så i flere år i offset etter "klipp og lim"-metoden.  Våren 2000 tok bladet for alvor steget inn i dataverdenen.  Det ble lagt inn på PC og digitalbilder ble tatt i bruk.  Siden den gang har bladet blitt frisket opp en rekke ganger.  Først ved å gi det et friskt gult omslag og siden ved å la omslaget fremstå i farger.

OI-AVISEN i dag
OI-AVISEN fremstår i dag som et moderne informasjonsorgan for Oppegård Idrettslag. Den inneholder alt fra informasjon fra styret og daglig leder, til reportasjer fra gruppene og lagets aktiviteter.  Bladet kommer ut fire ganger i året med et opplag på 7000. Det distribueres gratis til alle husstander i Oppegård kommune.

 

Oppegård IL - Stiftet 1907

Adresse: Kongeveien 289, 1416 OPPEGÅRD

Telefon: 66991310

Epost: Dagligleder@oppegardil.no

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift