Oppegård IL

Oppegård IL historie

Oppegård IL historie
 

Den spede begynnelse

Det hadde vært drevet idrett allerede før århundreskiftet, i 1890 årene ble det avholdt flere konkurranser - særlig i vinteridrett. I 1893 ble det arrangert skirenn i "Dambakken" og skøyteløp på Tussevannet. Savnet etter et organisert lag gjorde seg gjeldende. I regionen fantes det kun to lag NLHI og Kråkstad Idrettslag. Søndag 17. februar 1907 ble det arrangert ett skirenn og på festen etter premieutdelingen i villa " Skovly" ( idag Kongeveien 295) ble spørsmålet om å danne en idrettsforening tatt opp, innen kvelden var omme var  stiftelsen et faktum.

Det første styret bestod av: Formann Einar Knutssøn, nestformann H.A. Heltorp, sekretær O. Dahl og kasserer Emil Hansen. Som idrettsgrener ble ski, fotball, friidrett og skyting valgt. I 1930 årene meldte turn og gymnastikk seg og en egen gruppe ble dannet. I 1940 ble interessen for håndball vekket, håndball var en relativt ny sportsgren, der det ble spilt en rekke kamper. I krigsårene 1940 - 1945 ble det ikke drevet noen offisiell aktivitet, men det ble avviklet forskjellige såkalte "illegale" arrangementer både sommer og vinter. Straks etter krigen ble virksomheten tatt opp igjen, og sammenslutning mellom Oppegård IL og Myrvoll A.I.L ble et faktum 13.06.1945.

I 1955 ble OI`s Oldermannslaug dannet med Johan Nygård som primus motor og oldermann. Etter iherdig dugnadsinnsats gjennom flere år kunne Lauget flytte inn i egen hytte på Laugskollen i 1964. Tomten hytta ligger på er en gave fra brukseier Sundt. Lauget fikk skjøte på tomten på sitt julemøte i 1970.

Helt fra starten av har Oppegård IL hatt kvinnelige medlemmer. De første årene hadde de ikke stemmerett, men samme plikter som OI `s damer har i dag, nemlig å være med å hjelpe til med alt mulig ved alle slags tilstelninger i laget. På generalforsamlingen 25.04.1915 ble det satt frem et forslag om at " kvinder ikke har adgang til å bli medlemmer". Dette ble ikke vedtatt og i 1924 ble det dannet en egen damegruppe. Fru Brustad ledet gruppen som hadde stor oppslutning. Ambjørg Ellefsen ble OI`s første kvinnelige leder i 1962.

Gjennom over 100 år har laget avholdt konkurranser, medlemsmøter og selskapelige sammenkomster. Laget har hatt en egen teatergruppe som drev Oppegård revyen gjennom mange år. Det var juletrefester, julebord og i mange år ble det på OI dagen og St.Hans stelt i stand piknik på Fjeld ved Tusse.

I 1917 fikk laget sin håndskrevne avis " Brøl-apen". Den ble lest opp på medlemsmøtene og inneholdt både ris og ros. Det var alltid spirituelt anlagt og var til stor glede for medlemmene. I 1953 ble OI avisen etablert under redaktør Knut Thorsteinsen. Gangar Whist overtok redaktøransvaret i 1960 årene. I 1976 kom avisen i mer faste former og ble distribuert fire ganger årlig til alle husstander i Oppegård syd.

Anlegg

I starten ble vellet og aulaen på Greverud skole benyttet til trening.  Håndballen trente i Sofiemyrhallen fra 1970 frem til Greverud hallen ble åpnet i april 1981. Det ble samlet inn kr. 62.000,- på lotteri og dugnad som ble benyttet til tilleggsutsyr i hallen.

I 1965 ble arbeidet med å danne en lysløype startet etter initiativ fra Oppegård IL. Senere kom Myrvoll Idrettslag, Kolbotn IL og kommunen med i dette arbeidet. 9. februar 1968 ble den offisielt åpnet.

 

Oppegård IL - Stiftet 1907

Adresse: Kongeveien 289, 1416 OPPEGÅRD

Telefon: 66991310

Epost: Dagligleder@oppegardil.no

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift