Oppegård IL

Forsikringer/ melde skade

Forsikringer/ melde skade
Forsikring gjennom Oppegård IL
Betalende medlemmer i Oppegård IL er dekket av ulike forsikringer.
Medlemmer under 13 år er dekket gjennom Norges Idrettsforbunds barneforsikring https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/forsikring/. Denne forsikringen gjelder også for trenere, ledere og oppnevnte dommere som bistår ved organisert aktivitet for barn under 13 år. 
Fra fylte 13 år må utøvere løse lisens til sitt særforbund.
Trenere, lagledere, frivillige på arrangement/dugnad etc. i regi av  Oppegård IL, er dekket gjennom klubbens forsikring i Gjensidige.
Les mer om forsikring her:
 
 

 

Hvordan melde fra om en idrettsskade
Hvis du skulle få en idrettskade (gjelder for barn under 13 år)som er dekket av forsikringen kan du fylle ut et eget skadeskjema. Dette skjemaet sender du til If. Adressen er:

If
Oppgjør Ulykke
Postboks 240
1326 Lysaker

Skademeldingskjema finner du her :

Husk å få en bekreftelse fra trener eller leder på at opplysningene på skademeldingen er riktig. Send inn skjemaet så fort som mulig.

Utfyllende informasjon om forsikring for barn under 13 år finner du her:https://www.idrettshelse.no/article/idrettens-skadetelefon

 

For barn fra 13 år og eldre gjelder det enkelte særforbund sine forsikringsbestemmelser avhengig av hvilken idrett barnet utøver. Utøveren MÅ ha løst lisens for å være forsikret. I motsatt fall kan utøverne ikke være med på trening og i konkurranser.

 

Badminton: skademeldingsskjema og regler finner du her: 

Bordtennis: skademeldingsskjema og regler finner du her: http://bordtennis.no/lisens-og-forsikringer/

Fotball: skademeldingsskjema og regler finner du her: http://kxweb.no/portal/public/showContentCategory.do?id=948519655

Friidrett: skademeldingsskjema og regler finner du her: https://www.gjensidige.no/privat/meld-skade/friidrettsskade;jsessionid=5F2FBB8ADD9791EB85E69FD16DBC37BF

Håndball: skademeldingsskjema og regler finner du her:http://kxweb.no/portal/public/showContentCategory.do?id=948525624

Innebandy:skademeldingsskjema og regler finner du her: http://bandyforbundet.no/?p=2800

Ski: skademeldingsskjema og regler finner du her:http://www.skiforbundet.no/norges-skiforbund/skilisens/meld-skade/

Turn: kun for konkurranseutøvere.

Oppegård IL - Stiftet 1907

Adresse: Kongeveien 289, 1416 OPPEGÅRD

Telefon: 66991310

Epost: Dagligleder@oppegardil.no

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift