Oppegård IL

Pris medlemskap

Pris medlemskap

 

 

Medlemskap i Oppegård IL

Alle som ønsker det kan bli medlem av Oppegård Idrettslag, og vi ønsker alle hjertelig velkommen. Er du aktiv utøver eller trener/leder må visse ”forpliktelser” være oppfylt for at man skal kunne delta på trening eller konkurranser.

 

Medlemskontingent og forsikring

Ønsker du å være medlem i Oppegård IL må du betale medlemskontingent til laget etter satser som er satt av årsmøtet. Alle aktive utøvere som deltar i en aktivitet i en eller flere av våre idretter må være medlem av OI. Trenere, lagleder og styremedlem i gruppestyrene må også være medlem i OI. Grunnen til dette er at du bl.a.er forsikret gjennom Norges Idrettsforbund, har stemmerett på årsmøter og kan velges inn i styrer og utvalg.

Forsikringen dekker idrettskade og skade ved ulykke forårsaket i forbindelse med organisert idrettsutøvelse, jmf. de til enhver tid gjeldene regler satt av forsikringsselskapet.

Forsikringen omfatter barn opp til og med det året de fyller 13 år, og for trenere og ledere samt oppnevnte dommere for de samme utøverne, når de trener, leder eller dømmer kamp/trening. Forsikringen gjelder også for reise til og fra trening og konkurranse.

Satser kontingent    2019/2020   Kr. 
Junior         400,-
Senior 500,-
Pensjonist 500,-
Familie* 1000,-

 

*Familiemedlem dekker alle i en husstand på samme adresse. Ett medlem får tilsendt faktura en gang i året. Medlemskapet gjelder pr . kalender år.

Kontingenten sendes ut i februar/mars fra Sportz etter bestilling fra kontoret.

Skal medlemskapet sies opp må det gjøres både til gruppen og til hovedlaget. 

Gruppene (idrettene)  har sine egne satser for aktivitets/treningsavgift.

 

Ved feil navn, adresse eller adresse endring må kontoret ha beskjed.

Vil du bli medlem send en mail til kontoret med navn, adresse, tlf. og fødselsdato:

info@oppegardil.no eller 66 99 13 10.

Som medlem støtter du Oppegård Idrettslag, som aktiviserer mer enn 2300 medlemmer innenfor 10 forskjellige idretter; badminton, bordtennis, friidrett, fotball, håndball, innebandy, ski, trim, turn og allidrett tilrettelagt.

 

Lisens/spillerforsikring

Utøvere/aktive må, fra det året de fyller 13 år, løse lisens for den idretten de utøver for å være forsikret under trening og konkurranse. Opplysninger om de ulike ordningene kan leses på det enkelte særforbundets hjemmeside.

 

Dersom ikke medlemskontingent eller lisens er innbetalt kan ikke aktive utøvere delta på trening eller i konkurranse.

 

Aktivitets-/treningsavgift

Utøver/aktive i OI vil også motta en faktura for aktivitets-/treningsavgift fra gruppen de er aktiv i. Faktura sendes ut 1. gang pr år. Avslutter man treningen i løpet av året, skal min. 6 mnd treningsavgift betales.

Dette skal dekke utgifter som: deltakelse på konkurranser,  stevner og seriespill, leie av bane/hall, utgifter til trener, utstyr som trengs til trening, konkurransedrakter osv (varierer i de ulike gruppene.)

Som medlem i Oppegård IL er du forsikret i aktivitetene gjennom Norges Idrettsforbund. Vi har egne medlemsfordeler, som bl.a. trening i styrkerommet i Østre Greverud Idrettshall.

Oppegård IL sine sponsorer får tilgang til mailadresser til medlemmer over 18 år for spesifikke tilbud til medlemmene. Ønsker du å reservere deg fra dette, vennligst ta kontakt med administrasjonen på telefon: 66991310 eller send mail :post@oppegardil.no

Har du spørsmål, ta gjerne kontakt med oss på kontoret.

 

 

 

Oppegård IL - Stiftet 1907

Adresse: Kongeveien 289, 1416 OPPEGÅRD

Telefon: 66991310

Epost: Dagligleder@oppegardil.no

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift